Technical SEO checklist: 7 vấn đề cần xử lý trước khi SEO

Technical SEO checklist: 7 vấn đề cần xử lý trước khi SEO

1. Check indexing. Đầu tiên hãy bắt đầu kiểm tra số lượng Page của website được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. Bạn có thể kiểm tra bằng cách nhập site:domain.com vào công cụ tìm kiếm của bạn hoặc bằng cách sử dụng các công cụ thu thập thông tin SEO...