ĐĂNG KÝ WEBSITE
VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

BAONGOC AGENCY

Website nào nên đăng ký bộ công thương

- Theo Mục 8 điều 3 Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP của CHÍNH PHỦ về thương mại điện tử.Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

- Tất cả website thương mại điện tử : chỉ giới thiệu về Công ty, hoặc dịch vụ, hoặc hàng hóa mà không có chức năng đặt hàng hoặc thanh toán trực tuyến thì vẫn phải thông báo với Bộ Công Thương.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

I. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số  – Bộ Công Thương.

II. CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CẦN CÓ ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP

  •  Điều kiện về giấy phép kinh doanh và ngành nghề kinh doanh
   • Nếu là doanh nghiệp trong nước phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp.
   • Nếu là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cần có 02 giấy tờ sau:

 Giấy chứng nhận đầu tư.

 Giấy phép kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử  do Sở Công Thương cấp.

   • Cá nhân không được thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử.
   1. Điều kiện về website/ứng dụng: Website/ứng dụng phải đã hoạt động, có các chức năng của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật. Trường hợp website/ứng dụng của quý khách hàng chưa có các chức năng của sàn giao dịch thương mại điện tử baongocagency sẽ tư vấn khách hàng sửa đổi website theo đúng quy định của pháp luật.
   2. Một số điều kiện khác theo quy định của pháp luật baongocagency sẽ tư vấn chi tiết hơn trong quá trình cấp phép.

 III. CÁC GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

   1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư.
   2. Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử do Sở Công Thương cấp (Nếu là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)
   3. Hợp đồng thuê hosting (máy chủ) hoặc thông số kỹ thuật của máy chủ.

IV. CÔNG VIỆC BAONGOCAGENCY THỰC HIỆN

   1. Tư vấn miễn phí các nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử và các nội dung liên quan khác nếu khách hàng có yêu cầu.
   2. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục.
   3. Soạn thảo các giấy tờ cần thiết khác như: Đơn đăng ký; đề án; quy chế sàn giao dịch thương mại điện tử….
   4. Tổng hợp thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh và nộp lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
   5. Thay mặt khách hàng theo dõi hồ sơ và cập nhật thường xuyên tình trạng hồ sơ sau khi nộp.
   6. Khiếu nại, bổsung các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có).
   7. Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng đúng thời hạn, trường hợp quá thời hạn phải nêu rõ lý do.

V. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.
 • Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
 • Thông tư số 21/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
 • Thông tư số 59/2015/TT-BCT Của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.
 • Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BCT năm 2018  văn bản hợp nhất của Bộ Công Thương quy định về Quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

BAONGOC

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

Thông qua số điện thoại:


0987 049 087

 
Hoặc để lại thông tin của bạn tại đây chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn sớm nhất.