[ux_image id=”849″ image_size=”original” height=”28%”]

[section]

[row width=”custom”]

[col span__sm=”12″]

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP

Các chương trình đào tạo liên kết của ACET được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp và tổ chức, ứng dụng Nền tảng Giáo dục Anh ngữ định hướng, nhằm nâng cao mặt bằng tiếng Anh cũng như trang bị kỹ năng học tập nâng cao như tư duy phản biện, diễn tuyết và tranh luận…

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1226″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Đại học Tây Nguyên

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1228″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Ngân hàng BIDV

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”987″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Đại học Tiền Giang

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”990″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”997″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

University of Technology Sydney (UTS)

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”999″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

University of South Australia

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1001″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

University of Wollonggong

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1004″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Western Sydney University

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”682″ bg_size=”original” class=”dang-ky-section”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?

[button text=”Bắt đầu làm bài kiểm tra” letter_case=”lowercase” radius=”99″ icon=”icon-angle-right” link=”/kiem-tra-trinh-do/” class=”nut-xem-tat-ca”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(247, 247, 247)” class=”form-dang-ky-row”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.
    [/col]

    [/row]

    [/section]