[ux_image id=”972″ image_size=”original” height=”28%”]

[section]

[row width=”custom”]

[col span__sm=”12″]

Liên kết các trường học

Các chương trình học thuật liên kết của ACET được thiết kế cho các trường học, đại học dựa trên Nền tảng giáo dục Anh ngữ định hướng (English for Academic Purposes – EAP) theo tiêu chuẩn Úc tại Việt Nam kết hợp với nhu cầu riêng của từng trường nhằm phát triển không chỉ tiếng Anh học thuật chuyên sâu mà còn định hướng cho học viên tự tin hòa nhập với môi trường toàn cầu hóa.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”978″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Đại học Tây Nguyên

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”984″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Đại học Queensland Australia

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”987″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Đại học Tiền Giang

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”990″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”997″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

University of Technology Sydney (UTS)

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”999″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

University of South Australia

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1001″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

University of Wollonggong

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”1004″ image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” text_padding=”10px 0px 10px 0px”]

Western Sydney University

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”682″ bg_size=”original” class=”dang-ky-section”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?

[button text=”Bắt đầu làm bài kiểm tra” letter_case=”lowercase” radius=”99″ icon=”icon-angle-right” link=”/kiem-tra-trinh-do/” class=”nut-xem-tat-ca”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(247, 247, 247)” class=”form-dang-ky-row”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

Nhận tư vấn lộ trình từ ACET

Hãy để lại thông tin, tư vấn viên của ACET sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.
    [/col]

    [/row]

    [/section]